Huisregels & algemene voorwaarden

Welkom bij ons Boutique Hotel Corona!
In dit document vindt u de huisregels die gelden binnen ons hotel. Wij verzoeken u vriendelijk om deze huisregels in acht te nemen, zodat wij de veiligheid van onze gasten en medewerkers kunnen waarborgen.

Algemeen:

 • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen te volgen van de medewerkers van Boutique Hotel Corona.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand direct bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde handbrandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand door middel van de nooduitgangen. Gebruik bij brand nooit de lift!
   
 • Tijdens het check-in proces dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken/verblijven is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar (indien een persoon uit het gezelschap jonger is dan 18 jaar kunt u vooraf contact opnemen met onze receptie voor de voorwaarden en mogelijkheden).
 • Boutique Hotel Corona kan op elk moment een borg in rekening brengen. Nadat de kamer bij vertrek is geïnspecteerd en in orde is, wordt de borg aan u terugbetaald. 
 • Eventuele schade kan worden verrekend met de borg en in geval van grotere schade zullen wij een boete opstellen die per direct betaald dient te worden. Indien wij niet direct een betaling hiervoor ontvangen zullen wij altijd aangifte doen bij de politie. 
 • Op de hotelkamer is enkel het aangegeven aantal personen in de boeking toegestaan.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Boutique Hotel Corona is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen indien deze zich niet in de kluis bevinden.
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften om de dag schoongemaakt te worden.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan. Voor een blindengeleidehond wordt een toeslag van €25,- gerekend.
   
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Boutique hotel Corona die verband houden met de huisregels dienen te worden opgevolgd. Opmerkingen kunt u bij de receptie melden.

   

Het is verboden om:

 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt € 250,00 reinigingskosten in rekening te brengen, dit geldt ook voor aanwezigheid van as en dergelijke.
  Indien het brandalarm afgaat zullen wij de extra kosten hiervoor aan u doorbelasten. Tevens berekenen wij een boete voor het afplakken en/of onklaar maken van de brandmelder.
 • Drugsgebruik en drugsbezit is niet toegestaan in het gehele hotel. Bij constatering van drugsgebruik / drugsbezit zal uitzetting volgen, zonder terugbetaling.
 • Het bezit van wapens is ten strengste verboden in het hotel. Bij constatering van wapenbezit wordt de politie direct geïnformeerd en zal uitzetting volgen, zonder terugbetaling.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of in het bezit te hebben (dit geldt ook voor slagroompatronen/lachgas).
 • Nooduitgangen te gebruiken als er geen brand is.
 • Eigendommen van Boutique hotel Corona mee te nemen buiten het gebouw. Bij het (moedwillig) beschadigen van eigendommen van Boutique hotel Corona kan men aansprakelijk gesteld worden voor reparaties- en/of vernieuwingskosten en doen wij aangifte bij de politie.
 • Bij het (moedwillig) vervuilen van de kamer zijn wij genoodzaakt € 100,00 reinigingskosten in rekening te brengen.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander middels o.a. harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • De kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.
 • Kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar (het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.


Namens het gehele team van Boutique hotel Corona wensen wij u een prettig verblijf toe. Indien er vragen zijn kunt u altijd contact op nemen met onze receptie.

Download onze algemene voorwaarden