Huisregels & algemene voorwaarden

Welkom bij ons Boutique hotel Corona!
In dit document vindt u de huisregels die gelden binnen ons hotel. Wij verzoeken u vriendelijk om deze huisregels in acht te nemen, zodat wij de veiligheid van onze gasten en medewerkers kunnen waarborgen.

Algemeen:

 • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen te volgen van de medewerkers van Boutique hotel Corona.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand direct bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde handbrandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand door middel van de nooduitgangen. Gebruik bij brand nooit de lift!
   
 • Tijdens het check-in proces dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken/verblijven is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar (indien een persoon uit het gezelschap jonger is dan 18 jaar kunt u vooraf contact opnemen met onze receptie voor de voorwaarden en mogelijkheden).
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Boutique hotel Corona is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen indien deze zich niet in de kluis bevinden.
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften om de dag schoongemaakt te worden.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
   
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Boutique hotel Corona die verband houden met de huisregels dienen te worden opgevolgd. Opmerkingen kunt u bij de receptie melden.

   

Het is verboden om:

 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt € 250,00 reinigingskosten in rekening te brengen, dit geldt ook voor aanwezigheid van as en dergelijke.
  Indien het brandalarm afgaat zullen wij de extra kosten hiervoor aan u doorbelasten. Tevens berekenen wij een boete voor het afplakken en/of onklaar maken van de brandmelder.
 • Drugsgebruik en drugsbezit is niet toegestaan in het gehele hotel. Bij constatering van drugsgebruik / drugsbezit zal uitzetting volgen, zonder terugbetaling.
 • Het bezit van wapens is ten strengste verboden in het hotel. Bij constatering van wapenbezit wordt de politie direct geïnformeerd en zal uitzetting volgen, zonder terugbetaling.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of in het bezit te hebben (dit geldt ook voor slagroompatronen/lachgas).
 • Nooduitgangen te gebruiken als er geen brand is.
 • Eigendommen van Boutique hotel Corona mee te nemen buiten het gebouw. Bij het (moedwillig) beschadigen van eigendommen van Boutique hotel Corona kan men aansprakelijk gesteld worden voor reparaties- en/of vernieuwingskosten en doen wij aangifte bij de politie.
 • Bij het (moedwillig) vervuilen van de kamer zijn wij genoodzaakt € 100,00 reinigingskosten in rekening te brengen.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander middels o.a. harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • De kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.
 • Kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar (het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.


Namens het gehele team van Boutique hotel Corona wensen wij u een prettig verblijf toe. Indien er vragen zijn kunt u altijd contact op nemen met onze receptie.

Download onze algemene voorwaarden